Cel projektu:

– kreowanie artystycznego środowiska;
– stworzenie efektywnej interakcji pomiędzy uczniami szkół średnich z Ziemi Lubelskiej, posiadającymi zainteresowania artystyczne, a Artystą – Mistrzem;
– uświadomienie celowości zaangażowania się w sztukę, jako część kulturowego Rozwoju;
– zrozumienie wartości sztuki w rozwoju osobistym;
– poznanie i zrozumienie warsztatu Mistrza.

Projekt zakłada następujące działania:

1. Seminarium dla nauczycieli z wybranych szkół średnich woj. lubelskiego:
– aktywne zaangażowanie nauczycieli (przede wszystkim ze szkół artystycznych) w procesie wdrażania Projektu;
– zaangażowanie nauczycieli w śledzenie rozwoju artystycznego wybijających się Uczniów. Przewidujemy uczestnictwo ok 30 nauczycieli humanistów

2. Wizyty studyjne i warsztaty w Galerii Pieńków dla około 100 uczniów w grupach po 7- 10 osób. Uczniowie wybierani będą ze szkół woj. lubelskiego włączając Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Chełm i innych;
– pomoc uczniom w ich artystycznej realizacji.

Szczegóły projektu – realizacja wrzesień – październik 2012:

zaproszonym do pierwszej edycji Projektu został wybitny polski artysta, Janusz Kapusta,
zamieszkały obecnie w Nowym Jorku. Biografia tutaj

12 września 2012 – przyjazd prof. Janusza Kapusty do Pieńkowa i rozpoczęcie pracy artystycznej. Przewidywany okres pobytu 6 tygodni

14 września 2012 – godz 15-17 seminarium. „Nowatorskie nauczanie sztuki w szkołach średnich”,
– Wprowadzenie Dr. Pieńkowski
– wykład, Artysty – Mistrza ”Odkrycie K-dronu”
– wykład zaproszonego krytyka sztuki o wpływie Artysty- Mistrza na kształtowanie poczucia wartości sztuki jako promocji i rozwoju Ziemi Lubelskiej
– prezentacja Galerii Pieńków, jako przykładu współczesnej kolekcji młodych malarzy, w promocja Ziemi Lubelskiej, kurator honorowy, Jagoda Barczyńska
– dyskusja z udziałem zaproszonych nauczycieli z woj lubelskiego i gości.
– godz 18 Po seminarium obiad przyjecie w Galerii Pieńków
– od 18 września do 4 października (wtorek środa czwartek) – wizyty studyjne młodzieży. Scenariusz pobytu każdej grupy zakłada przyjazd do Galerii o ca 10.00, lunch 13.00, wyjazd 14.00-15.00. Dzieci będą dowożone busikiem ze szkoły i z powrotem do szkoły.

Uczestniczący Uczniowie po zakończeniu wizyty piszą 1 stronicowe wypracowanie, lub kreatywna dokumentacje na temat „Wpływ spotkania z prof. J. Kapustą na moje zrozumienie wartości sztuki”. Wypracowania będą oceniane przez Komisję, w skład, której wchodzić będą Artysta Mistrz, krytyk sztuki, kurator wystawy i przedstawiciel Kuratorium Dyrektor Krzysztof Babisz. Najlepsza „wypowiedź” będzie wyróżniona przez przyznanie dla szkoły nagrody w postaci dzieła Mistrza – K-dronu, a uczniowi dyplomu i nagrody książkowej o K-dronie. Każdy uczeń otrzyma dyplom uczestnictwa.

20 września – godz 11 obiad 13 wizyta artystów i krytyków sztuki
– p. Barczyńska prezentacja Galerii Pieńków jako promocji Ziemi Lubelskiej
– dyskusja nad rozwojem sztuki w Lubelskim
– przyjecie dla gości

19 października – Zakończenie Projektu „Uczniowie i Mistrz”
– godz 17 otwarcie wystawy Artysty – Mistrza w Galerii Pieńków
– godz 18 wręczeniem nagród dla szkoły i ucznia
– godz 19 przyjecie dla Uczniów, Nauczycieli i zaproszonych gości.