Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego zaprosiła do współpracy dr. Janusza Kapustę – jednego z najwybitniejszych artystów, myślicieli, filozofów i odkrywców naszych czasów.

Janusz Kapusta – wybitny artysta o polskim rodowodzie, który od 1981 roku mieszka w Nowym Jorku prowadził w Lipinkach zajęcia w ramach projektu „Uczniowie i Mistrz”. Kapusta w 1985 roku odkrył geometryczny kształt, który nazwał K-dronem. Ta jedenastościenna bryła posiada niespotykane właściwości optyczne, akustyczne i strukturalne. Kapusta najbardziej znany jest jednak jako wybitny ilustrator prasowy. Jego rysunki publikowane są na łamach „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”.

W trakcie odbywających się w Galerii Pieńków spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną (na zdjęciu) artysta łączy opowieść o życiu, talencie, pracy i ambicjach, z pracą plastyczną, zabawą, wspólnym malowaniem, obserwacją form, kształtów i ich właściwości. Stara się zaszczepić w młodym odbiorcy i kto wie – może przyszłym twórcy, wnikliwsze, mądrzejsze spojrzenie na świat. Jak dr Marek Pieńkowski otwiera podwoje swojej Galerii Pieńków i opracowuje projekty dla młodych, zdolnych uczniów, tak dr Janusz Kapusta, dzieli się swą wiedzą, niekonwencjonalnym postrzeganiem świata, inspiruje, doradza, dodaje odwagi, zachęca do podejmowania wyzwań i przekraczania utartych granic.

Tekst Jagody Barczyńskiej w PDF >

Wyróżniona praca:
Victoria Carmelina Valverde Piedra „Wpływ spotkania z prof. J. Kapustą na moje zrozumienie wartości sztuki” (PDF)