25 kwietnia 2015 r. Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego zaprezentowała wydarzenie artystyczne pod tytułem „Na granicach sztuki”, przygotowane przez profesora Leszka Mądzika. Otwarcie wieczoru nastąpiło w Arboreum w rezydencji dr Pieńkowskiego w Pieńkowie. Następnie odbył się spektakl teatralny „Etiuda teatralna” w reżyserii profesora Mądzika, w wykonaniu studentów z wydziału scenografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja fotografii prof. Mądzika w Galerii oraz plakatów na terenie Rezydencji pokazująca 45 lat dorobku artystycznego jego grupy teatralnej „Sceny Plastycznej KUL” z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Następnie Profesor Zbigniew Taranienko – uznany krytyk teatralny, omówił wpływ dorobku artystycznego profesora Madzika na współczesny teatr.

Imprezę zakończył koncert Pawła Odorowicza na elektrycznej altówce, zatytułowany „Interludium”, reprezentujący współczesną atoniczną muzykę polską.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100. gości z całego świata, a całość zarejestrowała Telewizja Polska.