Fundacja organizuje i sponsoruje liczne międzynarodowe wydarzenia promujące artystów malarzy na świecie.

Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego organizowała i sponsorowała w latach 2001–2011 Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne – Pieńków. Młodzi artyści byli zapraszani na podstawie rekomendacji rektorów znanych uczelni artystycznych. Mogli starać się o udział w warsztatach do 10 lat po ukończeniu studiów.

W roku 2016 Fundacja rozpoczęła Program Rezydencji Artystycznej w Pieńkowie, który jest kontynuacją warsztatów artystycznych.