2019 Pienkow
Artist Residency, Poland

Laureates of the
2016 Pienkow
Artist Residency, Poland

Students and Master Project

with Professor Janusz Kapusta
in Pienkow Gallery, Poland

previous arrow
next arrow
Slider

Celem fundacji jest wspieranie i promocja rozwoju kultury i sztuki, nauki i oświaty wśród młodego pokolenia.

Fundacja powołana przez dr Marka Marię Pieńkowskiego rozpoczęła działalność w 2006 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W grudniu 2008 roku została zarejestrowana również w Polsce. W nawiązaniu do wieloletnich tradycji Rodziny Pieńkowskich, Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego na wiele sposobów pomaga zdolnym ludziom.


Cykliczne działania Fundacji

Rezydencja Artystyczna w Pieńkowie

Program Rezydencji Artystycznej w Pieńkowie jest w całości finansowany przez Fundację Marka Marii Pieńkowskiego. Program jest kontynuacją warsztatów artystycznych a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2016 roku.

Nagroda Marka Marii Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla najlepszego studenta I roku Wydziału Malarstwa.

Nagroda im. Profesora Stefana Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskich nauk przyrodniczych.

Warsztaty artystyczne

Fundacja była organizatorem i sponsorem corocznych Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie w latach 2001–2011.