13731036_1324375440924107_520383861843600791_o

2019 Pienkow
Artist Residency, Poland

artist residency

Laureates of the
2016 Pienkow
Artist Residency, Poland

previous arrow
next arrow

Celem fundacji jest wspieranie i promocja rozwoju kultury i sztuki, nauki i oświaty wśród młodego pokolenia.

Fundacja powołana przez dr Marka Marię Pieńkowskiego rozpoczęła działalność w 2006 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W grudniu 2008 roku została zarejestrowana również w Polsce. W nawiązaniu do wieloletnich tradycji Rodziny Pieńkowskich, Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego na wiele sposobów pomaga zdolnym ludziom.


Cykliczne działania Fundacji

Rezydencja Artystyczna w Pieńkowie

Program Rezydencji Artystycznej w Pieńkowie jest w całości finansowany przez Fundację Marka Marii Pieńkowskiego. Program jest kontynuacją warsztatów artystycznych a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2016 roku.

Nagroda Marka Marii Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla najlepszego studenta I roku Wydziału Malarstwa.

Nagroda im. Profesora Stefana Pieńkowskiego

Nagroda przyznawana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskich nauk przyrodniczych.

Warsztaty artystyczne

Fundacja była organizatorem i sponsorem corocznych Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie w latach 2001–2011.