prof. Stefan Pieńkowski

Przyznawana corocznie za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii.

Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia Profesora Stefana Pieńkowskiego, twórcy warszawskiego ośrodka fizyki oraz dla promowania działalności naukowej mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w Kraju. Nagroda jest przyznawana corocznie od 2004 r. za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, astronomii, chemii, medycyny i biologii. Jej adresatami są młodzi pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 36 lat. Dotychczasowymi laureatami są: dr Joanna Kowalska, dr hab. Anna Grochola, dr Sławomir Werbowy, dr hab. Joanna Wesoły, dr Monika Puchalska, dr Wojciech Wasilewski, prof. Jakub Gołąb, prof. Matthias Bochtler i prof. Maciej Wojtkowski.

 


Jury

Kapituła nagrody imienia Profesora Stefana Pienkowskiego. W skład kapituły wchodzą:

prof. dr hab. Andrzej Górski
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Paweł Kulesza
Dziekan Wydziału Chemii

dr Tomasz Matulewicz
Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej

 prof. Joanna Pijanowska
Dziekan Wydziału Biologii

prof. Teresa Rząca-Urban
Dziekan Wydziału Fizyki

prof. Andrzej Udalski
Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego

prof. Andrzej K. Wróblewski