prof. Stefan Pieńkowski

Przyznawana corocznie za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii.

Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia Profesora Stefana Pieńkowskiego, twórcy warszawskiego ośrodka fizyki oraz dla promowania działalności naukowej mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w Kraju. Nagroda jest przyznawana corocznie od 2004 r. za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, astronomii, chemii, medycyny i biologii. Jej adresatami są młodzi pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 36 lat. Dotychczasowymi laureatami są: dr Maciej Wojtkowski, dr Matthias Bochtler, prof. dr hab. Jakub Gołąb, mgr Wojciech Wasilewski, dr inż. Monika Puchalska, dr hab. Joanna Wesoły, dr Sławomir Werbowy, dr Anna Grochola, dr Joanna Kowalska, dr Anna Ajduk, dr Eryk Czerwiński, dr Piotr Wcisło, dr hab. Łukasz Dziewit, dr Mateusz Goryca, dr Agata Cygan i dr Anna Karnkowska.

Regulamin nagrody imienia Profesora Stefana Pieńkowskiego


Jury

Kapituła nagrody imienia Profesora Stefana Pienkowskiego. W skład kapituły wchodzą:

Dr Grażyna Czetwertyńska, prof. ucz., 

Prezes Fundacji Kościuszkowskiej Polska

 

Prof. dr hab. Paweł Kowalczyk

Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW (przewodniczący)

 

Prof. dr hab. Andrzej Kudelski

Dziekan Wydziału Chemii UW

 

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik

Dziekan Wydziału Biologii UW

 

Prof. dr hab. Michał Szymański

Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UW

 

Prof. dr hab. Dariusz Śladowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Prof. dr hab. Dariusz Wasik

Dziekan Wydziału Fizyki UW

 

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski

Wydział Fizyki UW

 

Marek M. Pienkowski MD PhD

Prezes Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego