Urodzony w 1983 Lublin.
2004 – 2008 Studia na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
2009 – 2010 Studia magisterskie na kierunku Malarstwo, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 Dyplom artystyczny pod kierunkiem prof. T. Zawadzkiego z wynikiem bardzo dobrym.