Przyznawana corocznie za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii.

Nagroda została ustanowiona dla upamiętnienia Profesora Stefana Pieńkowskiego, twórcy warszawskiego ośrodka fizyki oraz dla promowania działalności naukowej mającej szczególny wpływ na rozwój środowiska naukowego w Kraju. Nagroda jest przyznawana corocznie od 2004 r. za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, astronomii, chemii, medycyny i biologii. Jej adresatami są młodzi pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 40 lat.

Laureaci