Dr Marek Maria Pieńkowski
Prezes Zarządu Fundacji
drpienkowski@gmail.com

Peter Jan Pienkowski
Z-ca Prezesa
peterpienkowski@gmail.com

Członkowie Zarządu

Mark Alexander Pienkowski
Maria Isabella Pienkowski-Gunia
Stefan Matthew Pienkowski


Jagoda Barczyńska
Honorowy Dyrektor Fundacji

Prof. Stanisław Baj
Dyrektor Artystyczny
– honorowo i społecznie