Dr Marek Maria Pieńkowski
Prezes Zarządu Fundacji

Peter Jan Pienkowski
Z-ca Prezesa

Członkowie Zarządu

Mark Alexander Pienkowski
Maria Isabella Pienkowski-Gunia
Stefan Matthew Pienkowski


Jagoda Barczyńska
Honorowy Dyrektor Artystyczny