Dr Marek Maria Pieńkowski
Prezes Zarządu Fundacji
drpienkowski@gmail.com

Peter Jan Pienkowski
Z-ca Prezesa
peterpienkowski@gmail.com

Członkowie Zarządu

Joanna Agata Pienkowski
Mark Alexander Pienkowski
Maria Isabella Pienkowski-Gunia
Stefan Matthew Pienkowski


Jagoda Barczyńska
Honorowy Dyrektor Artystyczny