Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2005-2010.