2009 – Studia podyplomowe Edukacja Artystyczna ASP Poznań
2004 – 2009 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
1998 – 2003 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu