Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2004-2005 licencjat z projektowania graficznego na wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2005-2007 studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek Malarstwo na Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu.