Urodził się w Krichev (Białoruś) 24 października 1985 roku.
1996-2001 – Szkoła artystyczna w Krichev.
2001-2005 – Szkoła Kultury (Katedra Ceramiki) w Mohylewie.
Od 2005 r. – białoruska Państwowa Akademia Sztuki (malarstwo sztalugowe) w Mińsku.