2002- 2007 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek: Malarstwo, dyplom w pracowni prof. A. Klimczaka Dobrzanieckiego.
1999-2004 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, kierunek: Edukacja Artystyczna, dyplom w pracowni prof. L. Macieja.