2002-2003 Studium Projektowania Graficznego, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2003-2008 Kierunek malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2005-2006 Kierunek malarstwa i projektowania graficznego, stypendium na Maryland Institute College of Art, Baltimore, MD.