Urodzony w 1980 roku w Puławach. Studia 1999- 2004 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny, dyplom z malarstwa w pracowni prof. St. Żukowskiego. Pracuje na macierzystej uczelni.