Urodzony w 1979 roku. Od 2006 r. asystent w VI Pracowni Malarstwa prof. Tomasza Psuji.
Edukacja:
2006 Dyplom z zakresu malarstwa, promotor: prof. Jan Świtka, promotor pracy teoretycznej: prof. Roman Kubicki, ocena celująca, dyplom z wyróżnieniem
2000 – 2006 Akademia Sztuk Pięknych Poznaniu, wydział malarstwa
2003 Universitatea de Arte si Designe, Cluj-Napoca Rumunia, trzymiesięczne stypendium
2000 – 1999 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydział historii, zakład Muzykologii
1999 Dyplom z malarstwa w Liceum Plastycznym obroniony na ocenę celującą
1994 – 1999 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim