Urodzony 5.06.1983 w Lublinie. 2009 – 2010 Studia magisterskie na kierunku Malarstwo, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 Dyplom artystyczny pod kierunkiem prof. T. Zawadzkiego z wynikiem bardzo dobrym.