Urodzony 8.10.1981 r. w Żyrardowie. Współzałożyciel grupy, oraz teatru offowego “Mamada pleżer”.
W latach 2002 – 2007 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował w Pracowni Malarstwa Prof. zw. Marka Sapetto, Pracowni Rysunku Prof. Ryszarda Sekuły, oraz Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego Adi. II st. Edwarda Tarkowskiego.
W roku 2005 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2007 uzyskał Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim w Pracowni Malarstwa Prof. zw. Marka Sapetto. Aneks do dyplomu przygotował w Pracowni Technik i Technologii Malarstwa Ściennego pod kierunkiem Adi. II st. Edwarda Tarkowskiego. Część teoretyczną pracy dyplomowej napisał pod kierunkiem dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej. Za Pracę Dyplomową otrzymał Nagrodę im. J. Szajny, Nagrodę p. Ewy Tomaszewskiej, Nagrodę Banku BPH, oraz Nagrodę Pawła i Agnieszki Gieryńskich.
W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki asystenta w Pracowni Malarstwa Prof. zw. M. Sapetto. Od roku 2008 pracuje jako asystent w tejże pracowni. Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz ściennym. Mieszka i pracuje w Warszawie.