Program Rezydencji Artystycznej w Pieńkowie jest w całości finansowany przez Fundację Marka Marii Pieńkowskiego. Program jest kontynuacją warsztatów artystycznych, które odbywały się w latach 2001-2011.
Na pierwszą edycję Program Rezydencji Artystycznej w 2016 roku zgłosiło się 160. artystów z całego świata.

Fundacja gości młodych artystów z całego świata w okolicach Chełma i daje im możliwość pracy twórczej, wymiany pomysłów i nawiązywania współpracy. Rezydencja kończy się konkursem prac powstałych podczas dwutygodniowego pobytu.

Szczegóły dostępne są tutaj >