Nagroda prof. Stefana Pieńkowskiego 2015

dr Piotr Wcisło jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjalność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.). Swoją pracę doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie od 2015 r. jest zatrudniony jako asystent w Zakładzie Fizyki Molekularnej, Atomowej i Optycznej. Ma za sobą 6-miesięczny staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amsterdamie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.