Nagroda prof. Stefana Pieńkowskiego 2005

Za osiągnięcia w dziedzinie krystalograficznych badań struktury białek.