Nagroda prof. Stefana Pieńkowskiego 2012

Prowadzi interdyscyplinarne badania o profilu chemiczno-biofizycznym w grupie prof. Edwarda Darzynkiewicza. Jej prace mają istotne znaczenie w szerokim projekcie badan podstawowych i aplikacyjnych procesu biosyntezy białka w komórkach eukariotycznych.

Głównym tematem badawczym realizowanym obecnie, który będzie podstawą rozprawy habilitacyjnej, jest synteza połączeń nukleotydów (głównie analogów kapu) z różnego rodzaju nano(bio)materialami w celu uzyskania koniugatów penetrujących przez błony komórkowe, a zatem umożliwiających efektywne dostarczenie analogów kapu o znaczeniu terapeutycznym do komórek.

W pracy naukowo-badawczej (i dydaktycznej) dr Joanna Kowalska wykazuje umiejętności kreatywnego planowania badań oraz doskonałe opanowanie technik chemii organicznej i spektroskopii. Jej dorobek naukowy obejmuje współautorstwo 22 publikacji w czasopismach z „listy filadelfijskiej”, licznych doniesień konferencyjnych i 5 zgłoszeń patentowych.