Nagroda prof. Stefana Pieńkowskiego 2011

w uznaniu osiągnięć w badaniach własności cząstek dwuatomowych.