2010 – 2011 studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
2008 – 2010 studia magisterskie na kierunku Malarstwo, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (dyplom w pracowni malarstwa prof. T. Zawadzkiego obroniony z wynikiem bardzo dobrym.
2004 – 2008 studia licencjackie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.