Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa, Dyplom w pracowni prof. M.Świeszewskiego 2011.

Nagrody i wyróżnienia :

 • 2010/11 laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2010/11 laureatka Stypendium Prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza
 • 2010 Diploma of Excellence (Honorable Award) 1st iBIENNIAL of Contemporary Art 2008-2009
 • 2010 1 nagroda w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2010 r
 • 2010 laureatka stypendium dla twórców kultury, Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Pomorskiego
 • 2009/10 laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2009/10 laureatka Stypendium Prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza
 • 2009 II KONKURS MEIDNERA – wyróżnienie honorowe
 • 2009 Stupendium Kulturalne Miasta Gdańska
 • 2009 laureatka stypendium dla twórców kultury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • 2008/9 laureatka Stypendium Prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza
 • 2000 Nagroda Miasta Gdańska dla uczniów szkół artystycznych za wybitne osiągnięcia artystyczne.