Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, Ukraina.
Od 2007 studia doktoranckie, Instytut Etnologii Narodowej Akademii Nauk. ∙ 2004-2006 studia na Wydziale Rzeźby, Lwowska Akademia Sztuk Pięknych. ∙ 2001-2005 studia w Zakładzie Historii Sztuki i Teorii, Lwowska Akademia Sztuk Pięknych. ∙ 1998-2004 studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych i Rzemiosła we Lwowie.