Mieszka w Poznaniu i Grabowiew. Miejsce Urodzenia: Ostrów Wlkp.
2003-2008 Akademia Sztuk Pięknych, kierunek malarstwo sztalugowe z elementami grafiki, wieczorowe 5-letnie studia magisterskie ukończone dyplomem w pracowni prof. Tomasza Psuji. Praca magisterska i artystyczna o doświadczaniu współczesnych przestrzeni miejskich.
1998-2003 Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, ukończone dyplomem z wyróżnieniem o specjalności wystawiennictwo, rysunek, rzeźba.