Urodzony 22.12.1975 w Lublinie. Studia w latach 1996-2001 w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Adama Styki i dr hab. Tomasza Zawadzkiego. Od 2001 roku jest asystentem na Wydziale Artystycznym UMCS w pracowni prof. Adama Styki.

Nagrody i wyróżnienia
2004 – I Nagroda, Autograf 2004
2004 – Nagroda Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS, Autograf 2004
2005 – Wyróżnienie Honorowe fundacji im. Franciszki Eibisch