2014 Professor Stefan Pienkowski Award

Główna działalność naukowa:

  • badania produkcji mezonów η i η′ na detektorze COSY–11 zakończone najbardziej precyzyjnym bezpośrednim pomiarem szerokości całkowitej mezonu η′ (E. Czerwiński et al., Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 122001) oraz wyznaczeniem długości rozpraszania η′-proton (E. Czerwiński et al., Phys. Rev. Lett. 113 (2014) 062004).
  • interferometria kwantowo splątanych mezonów K na detektorze KLOE, testy efektów łączenia i rozdzielania klastrów pod kątem unowoczesnienia kalorymetru KLOE, kalibracja oraz monitoring wydajności komory dryfowej układu KLOE, algorytm rekonstrukcji pierwszego cylindrycznego detektora GEM
  • projektowanie i budowa nowego paskowego detektora do Pozytonowej Emisyjnej Tomogtafii (PET) w grupie badawczej J-PET
  • montaż Forward Hodoscope w układzie detekcyjnym WASA-at-COSY oraz studia rozpadów lekkich mezonów.