Katarzyna Dyjewska

Bio

urodzona 18.09.1987r. w Gdyni,

Wykształcenie:

- od 2010 r. studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa;
- od 2010 r. studentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studia magisterskie;
- 2008 r. studentka fińskiego Tampere University of Technology, Faculty of Architecture, w ramach wymiany studenckiej ERASMUS;
- 2006 – 2010 r. studentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; dyplom inżynierski pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Konrada Kuczy – Kuczyńskiego;
- w latach 2003 – 2006 r. uczennica XXVII LO im.Tadeusza Czackiego, klasa o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i informatyki;

Doświadczenie zawodowe:

- od 2010 r. praca na stanowisku asystentki w szkole rysunku „MODUŁ”;
- od 2010 r. praca w Studio Architektonicznym mgr inż. arch. Romualda Chudziaka;
- 2010 r. praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli na stanowisku instruktora rysunku dla dzieci w wieku szkolnym podczas wakacyjnych plenerów malarskich;
- 2007 – 2010 r. praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli na stanowisku instruktora rysunku dla dzieci w wieku szkolnym w świetlicy wiejskiej w Wólce Kosowskiej;
- 2007 r. – inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna terenu i zabudowań warszawskich Filtrów dla Stołecznego Konserwatora Zabytków w ramach tworzenia wniosku o wpis na listę UNESCO;
- 2006 – 2010 r. praca w GMTS Pracowni Projektową w zakresie inwentaryzacji oraz tworzenia dokumentacji projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych;
- 2006 r. inwentaryzacja twierdzy w Kłodzku dla Urzędu Miasta Kłodzko;

Inne:

- grudzień 2011 r. Wystawa Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej profesora Mirosława Duchowskiego, Galeria Działań w Warszawie;
- marzec 2011 r. – „Początki” – indywidualna wystawa malarstwa i rysunku w Domu Kultury Śródmieście w Warszawie;
- 2008 r. wyróżnienie w konkursie architektonicznym Pirkkala Parish Shore Student Competition, Finlandia;
- 2004 r. scenografia do przedstawienia „Sen Nocy Letniej” dla amatorskiego Teatru Wolandejskiego, siedziba w dzielnicowym ośrodku kultury Stokłosy;