Maciej Pakalski

Bio

Urodzony 25.08.1983 r. Warszawa

Wykształcenie
Student Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa

2004 – 2005 słuchacz Warszawskiej Szkoły Reklamy
w Warszawie na kierunku grafiki

Dyplom technika analityki medycznej
2002-2004 Medyczne Studium Zawodowe nr 4
im. Edmunda Biernackiego w Warszawie, wydział – Analityka Medyczna

1998-2002 XXIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (klasa o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem francuskim).

Doświadczenie zawodowe
instruktor plastyki w Pałacu Młodzieży