Bartłomiej Bałut

Bio

Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
studia w pracowni prof. St. Rodzińskiego ukończył dyplomem z wyróżnieniem w roku 2001.

Asystent w pracowni liternictwa Wydziału Grafiki ASP w Krakowie
zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym

Ważniejsze osiągnięcia artystyczne i wystawy:

2005 – Wyróżnienie za plakat w konkursie Galerii Plakatu AMS, 3. edycja.
2004 – Galeria Gil, Kraków, indywidualna wystawa malarstwa
2003 – Pieńków 2002, Galeria ZPAP Sukiennice, Kraków, wystawa malarstwa
2003 – Pieńków 2002, Galeria Aktyn, Warszawa, wystawa malarstwa
2002 – Międzynarodowe Warsztaty Malarskie Pieńków 2002
2002 – Integracje Poznań – Kraków, Galeria Pod Basztą, Łagów, wystawa malarstwa
2001 – Na obraz i podobieństwo, inspiracje biblijne, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, wystawa młodych twórców krakowskich
2001 – Sześć Ciał, Pałac Sztuki, Kraków, wystawa malarstwa
2001 – Galeria Młodych Gazety Antykwarycznej, Kraków, wystawa malarstwa
2000 – semestr w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii
2000 – Galeria PWST w Krakowie, indywidualna wystawa malarstwa