Anna Komorowska

Bio

Tematem mojej pracy dyplomowej jest „Dzieciństwo”. W tym przypadku nie jest to jednak dzieciństwo w rozumieniu ogólnym. Prace obrazują moje subiektywne odczucia a także wspomnienia związane z tym etapem życia.

Aby je przedstawić użyłam bardzo prostej i czystej formy malarskiej, opartej o konturowy zarys postaci i przedmiotów. Według mnie taka forma najlepiej oddaje charakter wspomnień, które przywołuję w pamięci – są one wyraźne, działają wrażeniowo, lecz jednocześnie nie mogę doszukać się w nich szczegółów ponieważ te, uległy z czasem zatarciu. Czyste plamy ograniczone jedynie poprzez kontur pozostają nieodgadnione lecz przekazują pewną treść w swym niedopowiedzeniu.

Dzieciństwo, które obrazuję, opowiada o:

- swobodnym traktowaniu zasad dorosłości – kiedy dziecko nagina te zasady do swoich potrzeb, porusza się między nimi z lekkością,

- przejściu pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, które następuje stopniowo lecz jednocześnie nagle w pewnym momencie życia,

- specyficznym języku, którym posługują się dzieci – dialogi, które prowadzą często oparte są o skróty myślowe – jakże błyskotliwe i prawdziwe,

- tajemnicy, poszukiwaniu, odkrywaniu siebie i świata a przy tym o sięganiu po rzeczy zakazane, zabronione dzieciom,

- przyjaźni, która jest prosta i bezwarunkowa. Dzieci często odnajdują przyjaciół w osobach podobnych pod pewnymi względami do siebie samych – czy to zamiłowaniem do jedzenia czekolady, czy kolorem włosów,

- sytuacji odwróconej, nienaturalnej, w której dziecko odnajduje w sobie na moment dorosłego – lecz jest to jedynie jego złudzenie.

Każde dzieciństwo niesie ze sobą inne kolory. Na potrzeby tego cyklu utworzyłam własną symbolikę kolorystyczną gdzie:

- czerwień – symbolizuje dorosłość, jej zasady, ograniczenia i niebezpieczeństwo,

- błękit – oznacza wolność, swobodę i otwartość,

- szary – jest niewiadomą,

- biel – jako miniona obecność, trudna do sprecyzowania przestrzeń i czas.