Fundacja organizatowała i sponsorowała Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne – Pieńków.

Młodzi artyści byli zapraszani na podstawie rekomendacji rektorów znanych uczelni artystycznych. Mogli starać się o udział w Warsztatach do 10 lat po ukończeniu studiów.

Laureaci Warsztatów

Z okazji dziesiątej rocznicy Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie zorganizowany został konkurs

"Najwybitnieszy Młody Malarz"

Grand prix

Ewelina Sośniak


Półfinaliści

Hridyayeva Tamara
Kalitko Tomasz
Karapuda Arkadiusz
Korol Piotr
Listvak Roman
Malinowska Julita
Sośniak Ewelina
Turlewicz Krzysztof
Waras Mariusz
Zedlewski Łukasz


Nagroda Specjalna


Jury

profesor Stanisław Baj
ASP Warszawa

profesor Zbigniew Gorlak
ASP Gdańsk

profesor Anna Szewczyk
ASP Wrocław

professor Crosby Clem
Central St Martins College of Art and Design w Londynie

profesor Tomasz Zawadzki
UMCS Lublin

professor Bokotey Andriy
Lwów National Academy of Arts

professor Jan van der Pol
Royal Academy of Haga, Amsterdam

profesor Piotr Kielan
ASP Wrocław

Rektor profesor Adam Wsiołkowski
ASP Kraków

profesor Tomasz Psuja
ASP Poznań

Rektor profesor Smolski Rychard
ASP Mińsk

Profesor Fritz Dickgiesser
ASP Dusseldorf

dr Marek Maria Pieńkowski
Prezes Zarządu Fundacji


Pieńków