Nagroda prof. Stefana Pieńkowskiego 2016

dr hab. Łukasz Dziewit jest adiunktem w Zakładzie Genetyki Bakterii, w Instytucie Mikrobiologii Wydziału Biologii UW. W swej pracy badawczej zajmuje się analizą struktury i funkcji ruchomych elementów genetycznych i badaniem ich roli w adaptacji bakterii do środowisk ekstremalnych, w tym permanentnie zimnych regionów polarnych. Ponadto, prowadzi badania z zakresu genomiki mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym oraz konstruuje nowe narzędzia genetyczne i układy biologiczne na potrzeby biologii molekularnej i biotechnologii.