EXHIBITIONS / MARCH 2012

 

Wystawa poplenerowa „10 Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Pieńków 2010”.

Wernisaż, 27 marca 2012 roku o godzinie 17.00 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Air-open exhibition “10th Pienkow International Art Workshop 2011”.

Vernissage27 March 2012, 5 p.m. in Academy of Fine Arts in Gdansk.

Uczestnicy wystawy / Participants of the exhibitions

Joanna Kaucz z ASP Wrocław / from ASP Wroclaw
Anna Komorowska z UA Poznań / from UA Poznan
Jakub Kusa z UMCS Lublin / from UMCS Lublin
Laskowska Magdalena z ASP Warszawa / from ASP Warsaw
Anton Mikhalenka z ASP Mińsk / from ASP Minsk, Belarus
Łukasz Patelczyk z ASP Gdańsk / from ASP Gdansk
Sergiusz Powałka z ASP Gdańsk / from ASP Gdansk GRAND PRIX
Aleksandra Prusinowska z ASP Gdańsk / from ASP Gdansk
Tomasz Prymon z ASP Kraków / from ASP Cracow
Ihar Sviantsitski z ASP Mińsk / from ASP Minsk, Belarus
Wystawa “ Najwybitniejszy młody malarz pierwszej dekady XXI wieku”.

Otwarcie, 28 marca 2012 roku o godzinie 15.00 , Aula Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Exhibition “The most outstanding young painter of the first decade of 21st century ” .

Opening, 28 March 2012, 3.p.m. in Academy of Art and Design in Wroclaw.

Uczestnicy wystawy / Participants of the exhibition

Hridyayeva Tamara /Lwów

Kalitko Tomasz / Poznań

Karapuda Arkadiusz / Warszawa

Korol Piotr /Lublin

Lystvak Roman / Nowy Jork

Malinowska Julita / Kraków

Sośniak Ewelina / Wrocław GRAND PRIX

Turlewicz Krzysztof / Lublin

Waras Mariusz / Gdańsk

Zedlewski Łukasz / Warszawa

Mecenat : Fundacja Marka Marii Pieńkowskiego / Supporter: Marek Maria Pienkowski Foundation

Zapraszamy!